Teza

WO-191/18

Teza: przedawnienie dyscyplinarne Karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło pięć lat, a w przypadkach przewidzianych w art. 11 ust. 2 ustawy o radcach prawnych - trzy lata. W sprawie zachodzi więc [...]

2021-03-15T15:45:35+01:002019/02/27|Categories: 15. Przedawnienie|Tags: , |

WO-188/18

Teza: przedawnienie dyscyplinarne Ustalenie czasu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego ma istotne znaczenie dla pociągnięcia radcy prawnego do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Jest ono ważnym składnikiem formułowania zarzutu popełnienia przewinienia i jest związane ze stosowaniem norm gwarancyjnych prawa dyscyplinarnego. [...]

2021-03-15T15:42:47+01:002019/03/19|Categories: 15. Przedawnienie|Tags: , |

WO-182/18

Teza: uchylenie postanowienia o tymczasowym zawieszeniu radcy prawnego w czynnościach zawodowych. W przypadku uchylenia środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec radcy prawnego -  z powodu ustania przyczyny na podstawie której zastosowano tymczasowe zawieszenie radcy [...]

WO-182/18

Postępowanie w sprawie zażalenia radcy prawnego na postanowienie o tymczasowym zawieszeniu w czynnościach zawodowych należy zawiesić - do czasu rozstrzygnięcia zażalenia w sprawie uchylenia tymczasowego aresztowania radcy prawnego.   WO-182.18.docx

WO-181/18

Teza: niewłaściwe wykonywanie czynności zawodowych przez radcę prawnego Czyny polegające na: nie poinformowaniu klienta o treści wyroku, skierowaniu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności oraz wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez radcę prawnego, nie będącego już [...]