delikt dyscyplinarny

WO-38/19

Teza: automatyczne nadanie statusu pokrzywdzonego osobie zawiadamiającej o popełnieniu deliktu dyscyplinarnego Automatyczne nadanie statusu osoby pokrzywdzonej zawiadamiającemu o możliwości popełnienia przewinienia dyscyplinarnego naruszyło art. 68 ust. 5 ustawy o radcach prawnych, gdyż  zawiadamiający nie był [...]

WO-22/19

Teza: kara dyscyplinarna Świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego w okresie obowiązywania orzeczenia o zakazie wykonywania zawodu radcy prawnego jest poważnym deliktem dyscyplinarnym, uzasadniającym karę zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego na czas jednego [...]

WO-120/18

Nakłanianie innego radcy prawnego do przekazywania obwinionemu części wynagrodzenia otrzymywanego przez w/w radcę prawnego z tytułu realizacji umowy zawartej z Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej jak też przyjęcie  przez obwinionego ok. 10.000 zł  tegoż [...]

2021-03-15T15:56:09+01:002019/01/28|Categories: 09. Stosunki z klientem|Tags: , |