05. Zajęcie niedopuszczalne oraz konflikt interesów

WO-191/19

Teza: konflikt interesów; naruszenie tajemnicy zawodowej. Obwiniony  najpierw reprezentował K. B. w sprawie o dział spadku ze zniesieniem współwłasności nieruchomości oraz sporządził projekt umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład tego spadku, następnie podjął się [...]

WO-38/19

Teza: automatyczne nadanie statusu pokrzywdzonego osobie zawiadamiającej o popełnieniu deliktu dyscyplinarnego Automatyczne nadanie statusu osoby pokrzywdzonej zawiadamiającemu o możliwości popełnienia przewinienia dyscyplinarnego naruszyło art. 68 ust. 5 ustawy o radcach prawnych, gdyż  zawiadamiający nie był [...]

WO-24/18

Opracowanie przez radcę prawnego na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki oceny działania oraz zmian w ustawie o usługach turystycznych i występowanie w indywidualnych sprawach dotyczących roszczeń klientów niewypłacalnych biur podróży przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi [...]

2021-04-06T11:42:49+02:002018/04/13|Categories: 05. Zajęcie niedopuszczalne oraz konflikt interesów|Tags: |