Teza: konflikt interesów

Radca prawny, będąc pełnomocnikiem pokrzywdzonego w sprawie o zachowek, który podejmuje się równocześnie prowadzenia sprawy rozwodowej jako pełnomocnik jego żony t. j. składa pozew w jej imieniu, popełnia delikt dyscyplinarny.

 

WO-184.18.docx (1)