Artykuł ukazuje problematykę właściwości składania skarg na radców prawnych, kwestii związanych z wyłączeniem rzeczników dyscyplinarnych wraz z opisaniem procedury postępowania, a także praktykę przyjętą przez Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w sprawach dyscyplinarnych.