01. Naruszenie godności i wymaganej staranności zawodu przy wykonywaniu czynności zawodowych

WO-82/22

TEZA: Obwiniona radca prawny: złożyła w imieniu klienta do komornika wniosek egzekucyjny przeciwko dłużnikowi., wskazując niewłaściwy adres dłużnika, mający uzasadniać właściwość miejscową komornika, podczas gdy miała wiedzę o faktycznych adresach dłużnika - czym naruszyła obowiązek [...]

WO-81/22

TEZA: Obwiniona radca prawny: zobowiązała się do reprezentowania klientki w postępowaniu przedsądowym i sądowym oraz przed innymi organami w sprawach związanych z uczęszczaniem jej syna do szkoły, w tym do sporządzenia i wysłania w imieniu [...]

WO-79/22

TEZA: Obwiniona radca prawny, mając świadomość nieuczciwych praktyk stosowanych przez reprezentowaną przez nią firmę wobec klientów, podstępnego działania firmy, wystąpiła do sądu przeciwko pokrzywdzonym o zapłatę tytułem wynagrodzenia za świadczone usługi internetowe, pomimo świadomości nieistnienie [...]

WO-74/22

TEZA: Obwiniona radca prawny nie dokonała z klientem uzgodnienia zakresu świadczonej usługi przed jej wykonaniem oraz nie wystawiła z tytułu otrzymanego wynagrodzenia prawidłowego dokumentu o charakterze fiskalnym, potwierdzającym otrzymanie wynagrodzenia a taki czyn stanowi delikt [...]

WO-191/20

TEZA: W zaistniałym stanie faktycznym obwinieni radcowie prawni zachowali niezależność i samodzielnie prowadzili sprawę odszkodowawczą przed sądem powszechnym i nie dochodziło do stosowania przez obwinionych radców prawnych zaleceń czy wskazówek firmy windykacyjnej. Obwinieni radcowie prawni [...]

WO-64/22

TEZA: Obwiniona radca prawny złożyła wniosek egzekucyjny w imieniu klienta przeciwko dłużnikowi, podając nieprawdziwy adres dłużnika, mając wiedzę co do faktycznego adresu działalności dłużnika, czym naruszyła przepisy dotyczące możliwości wyboru komornika przez wierzyciela. Takim działaniem [...]