19. Postanowienia

WO-209/20

Teza: umorzenie dochodzenia ze względu na brak znamion naruszenia tajemnicy zawodowej. Zachowanie przez radcę prawnego aktów staranności zmierzających do zapewnienia przestrzegania tajemnicy zawodowej przez współpracownika, nie będącego radcą prawnym ani aplikantem radcowskim, jest wystarczająca aby [...]

2021-11-15T14:18:50+01:002021/11/15|Categories: 04. Tajemnica zawodowa, 19. Postanowienia|Tags: |

WO-52/21

Teza: koszty postępowania dyscyplinarnego w przypadku uniewinnienia. W oparciu o art. 632 k.p.k., w przypadku uniewinnienia w sprawach z oskarżenia publicznego, koszty procesu ponosi Skarb Państwa. Stosując ten zapis odpowiednio, na podstawie art. 741 ustawy [...]

WO-40/21

Teza: tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych. Rodzaj oraz ilość stawianych radcy prawnemu zarzutów w postępowaniu dyscyplinarnym przemawiają za tymczasowym zawieszeniem w czynnościach zawodowych. Chodzi o wagę deliktu dyscyplinarnego zarzucanego radcy prawnemu,  wskazując na postępowanie przeciwko [...]

WO-242/19

Teza: wysokość wynagrodzenia obrońcy.   Każdorazowo organ procesowy ocenia wysokość podlegającego zwrotowi wynagrodzenia obrońcy, na podstawie autonomicznie określonych przesłanek a także, oceniając charakter sprawy, uwzględnia rzeczywisty nakład pracy obrońcy i podjęte przez niego czynności w sprawie. [...]

2021-11-05T13:41:34+01:002021/11/05|Categories: 16. Koszty postępowania dyscyplinarnego, 19. Postanowienia|Tags: |