Uncategorized

WO-163/17

Wydanie przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny orzeczenia reformatoryjnego, zaostrzającego wymierzoną w pierwszej instancji karę dyscyplinarną nie było dopuszczalne w sytuacji, gdy wyrok został wydany w trybie konsensualnym, a odwołanie na niekorzyść obwinionego złożył Minister Sprawiedliwości, a [...]

2021-03-15T21:36:24+01:002018/02/26|Categories: Uncategorized|Tags: |

WO-73/17

Termin przedawnienia, określony w art. 70 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, zostaje przerwany nie w momencie złożenia wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (tak jak to uznał Okręgowy Sąd Dysycplinarny), ale z momentem podjęcia przez [...]

2021-04-06T12:00:25+02:002017/09/21|Categories: 15. Przedawnienie, Uncategorized|Tags: |

WO-74/17

Należy mieć na względzie szczególny charakter zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego, z wykonywaniem którego wiąże się szczególny obowiązek przestrzegania prawa oraz zasad etyki i godności, a także szczególna odpowiedzialność polegająca na przyjęciu wyższych [...]

WO-85/17

Pracownicy zatrudnieni w okręgowych izbach radców prawnych nie ponoszą odpowiedzialności dyscyplinarnej, określonej przepisami ustawy o radcach prawnych, takiej bowiem odpowiedzialności podlegają jedynie radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy. 85.17.docx

2021-04-06T12:02:13+02:002017/09/12|Categories: 18. Pozostałe, Uncategorized|Tags: |