15. Przedawnienie

WO-55/21

Teza: przedawnienie karalności. W przypadku stwierdzenia na etapie postępowania odwoławczego przedawnienia karalności, która nastąpiło podczas postępowania między instancyjnego, Wyższy Sąd Dyscyplinarny zobligowany jest do uchylenia wyroku pierwszej instancji i umorzenia postępowania z uwagi na treść [...]

2021-09-24T09:08:13+02:002021/09/21|Categories: 15. Przedawnienie|Tags: |

WO-44/21

Teza: przedawnienie karalności.   Przedawnienie karalności deliktu dyscyplinarnego, nawet spowodowane przewlekłością postępowania, uzasadnia umorzenie postępowania.     WO-44_21.docx

2021-09-24T09:09:29+02:002021/09/21|Categories: 15. Przedawnienie|Tags: |

WO-67/19

Teza: przedawnienie karalności. W niniejszej sprawie nastąpiła konieczności uchylenia orzeczenia i umorzenia postępowania z u wagi na upływ pięciu lat od czasu popełnienia czynów zarzuconych obwinionemu, co stanowi negatywną przesłankę procesową wynikają z treści art. [...]

2021-04-06T11:05:27+02:002019/07/10|Categories: 15. Przedawnienie|Tags: , |

WO-39/19

Teza: przedawnienie karalności w przypadku domniemania popełnienia przestępstwa Ustalenie popełnienia  przestępstwa jest kompetencją sądów powszechnych. Sąd dyscyplinarny nie jest uprawniony do samodzielnych ustaleń w tym zakresie, skutkujących wydłużeniem karalności deliktu dyscyplinarnego. WO-39.19.docx  

WO-21/19

Teza: uniewinnienie a przedawnienie karalności Uniewinnienie radcy prawnego w sądzie a quo i następcze przedawnienie karalności czynu, w przypadku zaistnienia przesłanek do uniewinnienia, musi skutkować utrzymaniem zaskarżonego orzeczenia uniewinniającego w mocy jako najkorzystniejszego dla obwinionego. [...]

WO-188/18

Teza: przedawnienie dyscyplinarne Ustalenie czasu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego ma istotne znaczenie dla pociągnięcia radcy prawnego do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Jest ono ważnym składnikiem formułowania zarzutu popełnienia przewinienia i jest związane ze stosowaniem norm gwarancyjnych prawa dyscyplinarnego. [...]

2021-03-15T15:42:47+01:002019/03/19|Categories: 15. Przedawnienie|Tags: , |