15. Przedawnienie

WO-179/18

Teza: przedawnienie dyscyplinarne Ustalenie czasu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego ma istotne znaczenie dla pociągnięcia radcy prawnego do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Jest ono ważnym składnikiem formułowania zarzutu popełnienia przewinienia i jest związane ze stosowaniem norm gwarancyjnych prawa dyscyplinarnego. [...]

2021-03-15T15:42:57+01:002019/03/19|Categories: 15. Przedawnienie|Tags: , |

WO-191/18

Teza: przedawnienie dyscyplinarne Karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło pięć lat, a w przypadkach przewidzianych w art. 11 ust. 2 ustawy o radcach prawnych - trzy lata. W sprawie zachodzi więc [...]

2021-03-15T15:45:35+01:002019/02/27|Categories: 15. Przedawnienie|Tags: , |

WO-119.18

Czyn za który ukarano obwinioną został popełniony w dniu 27 maja 2013 roku , a więc przedawnienie karalności przewinienia dyscyplinarnego nastąpiło  dnia 27 maja 2018 roku tj. przed wydaniem orzeczenia przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny, co [...]

2021-03-15T16:03:22+01:002018/11/13|Categories: 15. Przedawnienie|Tags: , |

WO-72/18

W postępowaniu dyscyplinarnym należy ustalić datę popełnienia czynu co ma kluczowe znaczenie w kwestii przedawnienia . Skoro czyn polegał na niezłożeniu zażalenie w postępowaniu sądowym w terminie to datą popełnienia czynu jest ostatni dzień terminu [...]

2021-04-06T11:37:13+02:002018/07/19|Categories: 15. Przedawnienie|Tags: |

WO-59/18

Przedawnienie karalności, stanowiące negatywną przesłankę procesową, podlega badaniu przez sąd odwoławczy niezależnie od granic środka odwoławczego i postawionych zarzutów, gdyż należy do bezwzględnych przyczyn odwoławczych.   59.18.docx

2021-04-06T11:38:31+02:002018/06/26|Categories: 15. Przedawnienie|Tags: , |

WO-56/18

Prawomocnego skazania obwinionego radcy prawnego za przestępstwo z art.  286 § 1  k.k. wydłuża termin  przedawnienia karalności za delikt dyscyplinarny zawierający znamiona tego przestępstwa do 25 lat.     56.18 (1).doc    

2021-04-06T11:40:05+02:002018/06/15|Categories: 15. Przedawnienie|Tags: , |

WO-155/17

Teza: przedawnienie karalności W przypadku przedawnienia karalności deliktu dyscyplinarnego sąd odwoławczy uchyla orzeczenie sądu I instancji i umarza postępowanie 155.17.docx (1)

2021-03-15T21:40:03+01:002017/12/15|Categories: 15. Przedawnienie|Tags: |