16. Koszty postępowania dyscyplinarnego

WO-52/21

Teza: koszty postępowania dyscyplinarnego w przypadku uniewinnienia. W oparciu o art. 632 k.p.k., w przypadku uniewinnienia w sprawach z oskarżenia publicznego, koszty procesu ponosi Skarb Państwa. Stosując ten zapis odpowiednio, na podstawie art. 741 ustawy [...]

WO-242/19

Teza: wysokość wynagrodzenia obrońcy.   Każdorazowo organ procesowy ocenia wysokość podlegającego zwrotowi wynagrodzenia obrońcy, na podstawie autonomicznie określonych przesłanek a także, oceniając charakter sprawy, uwzględnia rzeczywisty nakład pracy obrońcy i podjęte przez niego czynności w sprawie. [...]

2021-11-05T13:41:34+01:002021/11/05|Categories: 16. Koszty postępowania dyscyplinarnego, 19. Postanowienia|Tags: |

WO-43/21

Teza: koszty postępowania dyscyplinarnego przy trybie konsensualnym. W sytuacji, gdy obwiniony radca prawny przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu (polegającego na niewypełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego), a wniosek złożony przez rzecznika dyscyplinarnego dotyczył wydania orzeczenia [...]

2021-11-05T13:13:02+01:002021/11/05|Categories: 16. Koszty postępowania dyscyplinarnego, 19. Postanowienia|Tags: |