Koszty postępowania dyscyplinarnego

WO-13/19

Teza: koszty postępowania dyscyplinarnego. Obwiniony ponosi koszty postępowania jedynie w przypadku ukarania przez Sąd dyscyplinarny. Natomiast we wszystkich innych przypadkach koszty postępowania dyscyplinarnego ponoszą Okręgowe Izby Radców Prawnych, a w przypadku kosztów postępowania przed Wyższym [...]