09. Stosunki z klientem

WO-122/20

Teza: Brak umowy z klientem jest deliktem dyscyplinarnym.   Zakres pomocy prawnej, terminy i warunki jej wykonywania oraz wynagrodzenie określa umowa. Umowa z klientem jest źródłem stosunków między klientem a radcą prawnym. Umowa taka powinna [...]

2021-09-24T09:26:05+02:002021/09/15|Categories: 09. Stosunki z klientem|Tags: |

WO-115/20

Teza: nienależyte wykonywanie obowiązków zawodowych.   Obowiązkiem radcy prawnego jest złożenie środka zaskarżenia w ściśle ustawowo określonym terminie. Rezygnacja ze składania środka zaskarżenia była dopuszczalna wyłącznie pod warunkiem uzyskania od mocodawczyni wyraźnej dyspozycji.   WO-115_20.docx

WO-181/18

Teza: niewłaściwe wykonywanie czynności zawodowych przez radcę prawnego Czyny polegające na: nie poinformowaniu klienta o treści wyroku, skierowaniu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności oraz wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez radcę prawnego, nie będącego już [...]

WO-120/18

Nakłanianie innego radcy prawnego do przekazywania obwinionemu części wynagrodzenia otrzymywanego przez w/w radcę prawnego z tytułu realizacji umowy zawartej z Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej jak też przyjęcie  przez obwinionego ok. 10.000 zł  tegoż [...]

2021-03-15T15:56:09+01:002019/01/28|Categories: 09. Stosunki z klientem|Tags: , |