10. Stosunek do sądów i urzędów

WO-129/20

Teza: wpływ czasochłonności czynności procesowych na koszty postępowania dyscyplinarnego. Uchwała Krajowej Radcy Radców Prawnych w sprawie określenia zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego uzależnia wysokość kosztów od liczby i czasochłonności czynności procesowych, rozpraw i posiedzeń oraz rodzaju [...]