kolakowska

About Barbara Kołakowska

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Barbara Kołakowska has created 57 blog entries.

WO-143/20

Teza: zasada odpowiedzialności dyscyplinarnej. Stosując odpowiednio art. 1 §1 k.k. należy zauważyć, że odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega ten, kto popełnia delikt dyscyplinarny pod groźbą kary dyscyplinarnej obowiązującej w czasie jego popełnienia. Zgodnie z art. 17§ 1 [...]

WO-134/20

Teza: wyłączenie sędziów. Wyższy Sąd Dyscyplinarny podziela ocenę wyrażoną w oświadczeniach sędziów Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, iż sytuacja, w której mieliby oni orzekać co do podstaw uznania odpowiedzialności dyscyplinarnej innego sędziego tego sądu, mogłaby budzić wątpliwości, [...]

WO-97/20

Teza: uchylenie postanowienia o tymczasowym zawieszenie w czynnościach zawodowych. Postanowienie Prokuratury Rejonowej o umorzeniu dochodzenia, będącego jedną z podstaw wydania postanowienia o tymczasowym zawieszeniu obwinionej w czynnościach zawodowych, stanowi podstawę do uchylenia postanowienia o tymczasowym [...]

WO-98/20

Teza: odmowa przywrócenia terminu do sporządzenia uzasadnienia. Obwiniony złożył odwołanie od zarządzenia Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego odrzucającego wniosek obwinionego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia , nie złożył jednak równocześnie odwołania [...]

WO-140/20

Teza: punkty szkoleniowe; koszty postępowania. 1. Nie uzyskanie punktów szkoleniowych przez obwinionego jest deliktem dyscyplinarnym 2. Przyznanie się przez obwinionego do popełnienia zarzucanego mu przewinienia, czego konsekwencją było orzeczenie w sprawie bez prowadzenia rozprawy nie [...]