Teza: uchylenie postanowienia o tymczasowym zawieszenie w czynnościach zawodowych.
Postanowienie Prokuratury Rejonowej o umorzeniu dochodzenia, będącego jedną z podstaw wydania postanowienia
o tymczasowym zawieszeniu obwinionej w czynnościach zawodowych, stanowi podstawę do uchylenia postanowienia
o tymczasowym zawieszeniu.

 

WO 97.20 (1).docx