2017

WO-135/17

Zadaniem radcy prawnego w trakcie wykonywania swoich obowiązków zawodowych nie jest grożenie stronie przeciwnej lub jego pełnomocnikowi, nawet w rozumieniu potocznym, a tym bardziej grożenie wszczęciem postępowania karnego lub dyscyplinarnego. Nie wolno także nikomu, a [...]

WO-166/17

Nie stawienie się radcy prawnego na rozprawie bez usprawiedliwienia a w sytuacjach nagłych brak usprawiedliwienia niezwłocznie po ustaniu przyczyny to uniemożliwiającej , stanowi delikt dyscyplinarny.   WO-166/17

2021-03-15T21:36:15+01:002018/02/26|Categories: 18. Pozostałe|Tags: |

WO-163/17

Wydanie przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny orzeczenia reformatoryjnego, zaostrzającego wymierzoną w pierwszej instancji karę dyscyplinarną nie było dopuszczalne w sytuacji, gdy wyrok został wydany w trybie konsensualnym, a odwołanie na niekorzyść obwinionego złożył Minister Sprawiedliwości, a [...]

2021-03-15T21:36:24+01:002018/02/26|Categories: Uncategorized|Tags: |

WO-165/17

Nie załączenie przez radcę prawnego dokumentu posiadanego pełnomocnictwa do wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, jeżeli wierzyciel nie poniósł szkody, nie stanowi deliktu dyscyplinarnego.   WO-165/17

2021-03-15T21:37:54+01:002018/02/21|Categories: 18. Pozostałe|Tags: |