Czas popełnienia czynu zabronionego (deliktu dyscyplinarnego) przez zaniechanie mierzy się z ostatnią chwilą, w
której mogło być skutecznie podjęte nakazane działanie.

 

WO-167/17