WO-168/17

Właściwy miejscowo jest okręgowy sąd dyscyplinarny okręgowej izby radców prawnych, której obwiniony jest członkiem w chwili wszczęcia postępowania dyscyplinarnego a nie w chwili postawienia zarzutów. WO-168/17