Właściwy miejscowo jest okręgowy sąd dyscyplinarny okręgowej izby radców prawnych, której obwiniony jest
członkiem w chwili wszczęcia postępowania dyscyplinarnego a nie w chwili postawienia zarzutów.

WO-168/17