Nie stawienie się radcy prawnego na rozprawie bez usprawiedliwienia a w sytuacjach nagłych brak usprawiedliwienia
niezwłocznie po ustaniu przyczyny to uniemożliwiającej , stanowi delikt dyscyplinarny.

 

WO-166/17