Nie załączenie przez radcę prawnego dokumentu posiadanego pełnomocnictwa do wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, jeżeli wierzyciel nie poniósł szkody, nie stanowi deliktu dyscyplinarnego.

 

WO-165/17