Sąd dyscyplinarny powinien w uzasadnieniu odwoływać się ustaleń dokonanych przez Sąd karny, przeprowadzić dowody, dokonać samodzielnej analizy i oceny oraz na ich podstawie ustalić stan faktyczny.

Kategoria 6 SDI 123 17