k.p.k. status pokrzywdzonego

WO-104/15

Analizując status skarżącego należy wskazać na istotę pokrzywdzenia i osoby pokrzywdzonego. O pokrzywdzeniu decyduje bezpośredniość naruszonego lub zagrożonego przestępstwem dobra prawnego a o tym, czyje dobro prawne zostało w konkretnej sytuacji naruszone decyduje prawo karne [...]