Jeżeli dobro danej osoby chronione prawem zostało naruszone wyłącznie pośrednio, taka osoba nie ma statusu
pokrzywdzonego w danym postępowaniu dyscyplinarnym.

WO-164/17