11. Stosunek pomiędzy radcami prawnymi

WO-205/19

Teza: przekroczenie granic wolności słowa; niekoleżeńskie zachowanie wobec drugiego radcy prawnego. Obwiniony radca prawny w trakcie rozprawy przed sądem powszechnym zasugerował, jakoby profesjonalny pełnomocnik strony przeciwnej, będący także radcą prawnym, świadomie poświadczył za zgodność z [...]

WO-135/17

Zadaniem radcy prawnego w trakcie wykonywania swoich obowiązków zawodowych nie jest grożenie stronie przeciwnej lub jego pełnomocnikowi, nawet w rozumieniu potocznym, a tym bardziej grożenie wszczęciem postępowania karnego lub dyscyplinarnego. Nie wolno także nikomu, a [...]

WO-86/16

Obwiniona zarzucając innym radcom prawnym udzielenie nierzetelnej porady prawnej, a także próbę zafałszowania stanu faktycznego, co nasuwa wątpliwości co do ich kompetencji i fachowej wiedzy prawniczej, przekroczyła granice określone przepisami prawa i rzeczową potrzebą uzasadnioną [...]