Teza: przekroczenie granic wolności słowa; niekoleżeńskie zachowanie wobec drugiego radcy prawnego.
Obwiniony radca prawny w trakcie rozprawy przed sądem powszechnym zasugerował, jakoby profesjonalny pełnomocnik strony przeciwnej, będący także radcą prawnym, świadomie poświadczył za zgodność z oryginałem dokument, do którego oryginału nie miał dostępu, przy czym obwiniony działał wyłącznie na podstawie swoich podejrzeń. Obwiniony radca prawny przekroczył granicę wolności słowa oraz zachował się niekoleżeńsko wobec drugiego radcy prawnego.

WO 205 19