WO-205/19

Teza: przekroczenie granic wolności słowa; niekoleżeńskie zachowanie wobec drugiego radcy prawnego. Obwiniony radca prawny w trakcie rozprawy przed sądem powszechnym zasugerował, jakoby profesjonalny pełnomocnik strony przeciwnej, będący także radcą prawnym, świadomie poświadczył za zgodność z [...]