08. Wolność słowa i pisma

WO-41/21

Teza: brak przekroczenia granic wolności pisma.   Wypowiedzi radcy prawnego zawarte w pismach formułowanych w imieniu mandanta w ramach wykonywania przez radcę prawnego czynności zawodowych, nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej, jeżeli pozostają w granicach [...]

2021-09-24T09:10:40+02:002021/09/21|Categories: 08. Wolność słowa i pisma|Tags: |

WO-210/20

Teza: przekroczenie wolności pisma.   Powoływanie się przez obwinionego na okoliczności nie mające miejsca (o rzekomo prowadzonym postępowaniu przygotowawczym w prokuraturze rejonowej) i używanie tych okoliczności jako argumentów w postępowaniu toczącym się przed sądem , [...]

2021-09-24T09:16:53+02:002021/09/15|Categories: 08. Wolność słowa i pisma|Tags: |

WO-51/20

Teza: nadużycie wolności pisma. Obwiniony radca prawny nadużył wolności pisma w kierowanych pismach procesowych do Prokuratora Okręgowego, Sądu, Policji, określając zachowania policjantów jako „bandyckie”; „jakby byli przebierańcami” oraz dokonali ustaleń „tere-fere” – czym popełnił delikt [...]

2021-04-02T10:47:26+02:002021/03/04|Categories: 08. Wolność słowa i pisma|Tags: |

WO-205/19

Teza: przekroczenie granic wolności słowa; niekoleżeńskie zachowanie wobec drugiego radcy prawnego. Obwiniony radca prawny w trakcie rozprawy przed sądem powszechnym zasugerował, jakoby profesjonalny pełnomocnik strony przeciwnej, będący także radcą prawnym, świadomie poświadczył za zgodność z [...]

WO-92/19

Teza: wolność wypowiedzi. Sąd I instancji dopuścił się rażącego uchybienia przy konstruowaniu orzeczenia wobec obwinionego, pomijając w dyspozytywnej części orzeczenia            część znamion przewinienia dyscyplinarnego określonego art. 11 ust. 1 ustawy o radcach prawnych. Sąd Najwyższy [...]

2021-04-06T11:09:52+02:002019/12/12|Categories: 08. Wolność słowa i pisma|Tags: , |

WO-127/19

Teza: uchylenie orzeczenia uniewinniającego. Przekroczenie wolności pisma. Pomimo przekonania Wyższego Sądu Dyscyplinarnego o winie obwinionego, sąd odwoławczy nie może skazać obwinionego, który został uniewinniony w pierwszej instancji – art. 454§1 k.p.k. Obwiniony, kierując pismo w [...]

WO-64/19

Teza: niewłaściwe wykonywanie obowiązków zawodowych. Przekroczenie wolności pisma. Używanie przez obwinionego jednocześnie tytułu „radca prawny" oraz „Prezes Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością", nie określając jednocześnie, czy występuje w roli prezesa zarządu spółki czy w ramach [...]