Czyny opisane w pkt. 4 i 5 orzeczenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego  są czynami polegającymi na znieważaniu współpracowników Urzędu Marszałkowskiego – nie dotyczą one zaś strony postępowania, pełnomocnika, świadka, biegłego lub tłumacza. Wobec powyższego termin do wszczęcia postępowania wynosi 3 lata, nie mają tu bowiem zastosowania przepisy art. 11 ust. 2 ustawy o radcach prawnych.

WO-161/17