umorzenie postępowania dyscyplinarnego

WO-172/18

Teza: umorzenie postępowania dyscyplinarnego.  Nie może być pociągnięta do odpowiedzialności dyscyplinarnej osoba skreślona z listy radców prawnych. Jeżeli skreślenie nastąpiło w trakcie trwania postępowania dyscyplinarnego, postępowanie to podlega umorzeniu. WO-172.18.docx