Teza: umorzenie postępowania dyscyplinarnego.

 Nie może być pociągnięta do odpowiedzialności dyscyplinarnej osoba skreślona z listy radców prawnych. Jeżeli skreślenie nastąpiło w trakcie trwania postępowania dyscyplinarnego, postępowanie to podlega umorzeniu.

WO-172.18.docx