Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego, który w okresie od listopada 2015 r. do dnia 07 kwietnia 2016 r. bez uzasadnionej przyczyny, zwlekał z wydaniem postanowienia o wszczęciu dochodzenia albo o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie aplikantki radcowskiej, swym zaniechaniem wypełnił znamiona deliktu dyscyplinarnego.

 

WO-88.18.docx