02. Naruszenie godności zawodu w działalności publicznej

WO-12/23

 TEZA: Aplikant radcowski w postępowaniach sądowych może występować jedynie z upoważnienia radcy prawnego. W przedmiotowej sprawie obwiniony aplikant radcowski  występował wyłącznie jako pełnomocnik swego ojca. Tym samym jego zachowanie należało traktować jako działalność publiczną bądź  [...]

WO-144/22

TEZA: Wydanie opinii przez radcę prawnego o czynnościach zawodowych innego radcy prawnego wymaga przede wszystkim zaistnienia potrzeby albo obowiązku wynikającego z zadań służbowych bądź samorządowych, a przy tym zachowania następujących reguł: wysłuchania opiniowanego, zachowania obiektywizmu, [...]

WO-96/20

TEZA: Obwiniony radca prawny naruszył godność zawodu w ten sposób, że jako prezes zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będąc odpowiedzialnym za prowadzenie spraw spółki, dopuścił się w stosunku do zatrudnionego w spółce pracownika ciężkiego naruszenia [...]

WO-160/20

TEZA: Wykluczone jest wyłączenie sędziego, gdy znajomość między nim a stroną miała charakter tylko służbowy, a więc nie miała pogłębionego charakteru i nie była nacechowana emocjonalnie. Brak jest w niniejszej sprawie jakiegokolwiek elementu nacechowanego emocjonalnie, [...]

WO-133/22

TEZA: Obwiniony radca prawny, będąc obrońcą swojego klienta, na rozprawie w okresie pandemii Covid-19,  odmówił założenia maseczki, czym doprowadził do wezwania policji sądowej a maseczkę założył dopiero pod groźbą usunięcia z sali rozpraw. Ponadto Obwiniony [...]

WO-178/22

TEZA: Argumentacja Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, przyznająca właściwym organom samorządu radców prawnych kompetencje w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej radców prawnych wyłącznie na płaszczyźnie związanej z wykonywaniem zawodu, musi spotkać się ze zdecydowanie negatywną reakcją Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. [...]

WO 114/22

  TEZA: Obwiniony radca prawny podczas spotkania z Burmistrzem Miasta i Gminy, dokonał rejestracji głosowej wypowiedzi uczestników spotkania  bez uprzedniej ich zgody i wiedzy a następnie wykorzystał nagranie podczas postępowania sądowego. Kara upomnienia wymierzona za [...]

WO-57/22

TEZA: Obwiniony radca prawny, w okresie niespełna dwóch lat, podejmował szereg działań stanowiących nadużycie prawa do informacji publicznej, poprzez kierowanie licznych wniosków o udostępnienie informacji publicznej (ponad 300 wniosków), posługując się przy tym tytułem radcy [...]