03. Naruszenie godności zawodu w życiu prywatnym

WO-69/20

Teza: postępowanie radcy prawnego w życiu prywatnym; zasada in dubio pro reo. Relacje stron postępowania będących w faktycznej separacji i w trakcie sprawy rozwodowej mogły utrudniać ich wzajemną komunikację. Dlatego brak jest podstaw do uznania, [...]

WO-196/19

Teza: zarzuty karne dot. życia prywatnego (małżeńskiego) radcy prawnego a tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych. Zastosowanie środka w postaci tymczasowego zawieszenia w czynnościach zawodowych radcy prawnego ma na celu zabezpieczenie przed ewentualnymi niepożądanymi jego działaniami, [...]

WO-55/19

Teza: naruszenie godności zwodu w życiu prywatnym. Wtargnięcie przez obwinioną ze ślusarzem i policją do lokalu stanowiącego wprawdzie własność obwinionej ale zajętego przez lokatorów, bez wiedzy i zgody lokatorów, bez uzyskania orzeczenia nakazującego opróżnienie lokalu [...]

2021-04-06T11:00:26+02:002019/10/23|Categories: 03. Naruszenie godności zawodu w życiu prywatnym|Tags: |

WO-45/19

Teza: naruszenie godności zawodu w życiu prywatnym  Skazanie radcy prawnego prawomocnymi wyrokami karnymi za spowodowanie obrażeń ciała, poprzez wykręcenie kciuka dłoni pokrzywdzonej oraz namawianie jej do składania fałszywych zeznań, uzasadnia skazanie obwinionego w postępowaniu dyscyplinarnym [...]