12. stosunki radcy prawnego z samorządem

WO-203/20

Teza: lekceważenie Rzecznika Dyscyplinarnego, niewłaściwe wykonywanie czynności zawodowych.   Brak reakcji obwinionego radcy prawnego na pisma Rzecznika Dyscyplinarnego, nierzetelne wykonywanie czynności zawodowych polegające na podjęciu się prowadzenia sprawy spadkowej po zmarłym obcokrajowcu bez posiadania wystarczającej [...]

WO-122/19

Teza: niewłaściwe wykonywanie czynności zawodowych i niewłaściwy stosunek do organów samorządu. Obwiniony będąc pełnomocnikiem procesowym reprezentował pokrzywdzoną przed sądem i nie zaskarżył niekorzystnego dla swojej klientki rozstrzygnięcia o kosztach procesu, pomimo zapewnień, że to uczyni, [...]

WO-133/19

Teza: nienależyte zachowanie radcy prawnego wobec rzecznika dyscyplinarnego.  Zachowania radcy prawnego polegające na nie składaniu  wyjaśnień na wezwanie rzecznika dyscyplinarnego a także nie stawianie się na jego wezwanie bez należytego usprawiedliwienia, stanowią delikty dyscyplinarne. WO-133.19.docx

2021-03-15T15:21:07+01:002019/10/29|Categories: 12. stosunki radcy prawnego z samorządem|Tags: |

WO-8/19

Teza: nieuzasadniony zarzut samowoli legislacyjnej Głosowanie przez radcę prawnego – członka Prezydium OIRP - za uproszczeniem procedury oceniania kolokwiów pisemnych i ograniczeniem ilości dokumentacji związanej z kolokwiami, nie stanowiło samowoli legislacyjnej i nie uzasadniało wszczęcia [...]