12. stosunki radcy prawnego z samorządem

WO-42/22

TEZA: Na dziekanie lub wicedziekanie rady okręgowej izby radców pranych nie ciąży prawny obowiązek zawiadamiania rzecznika dyscyplinarnego o ewentualnych uchybieniach w świadczeniu pomocy prawnej przez radców prawnych wyznaczonych jako pełnomocnicy z urzędu. Rzecznik Dyscyplinarny prawidłowo [...]

2024-04-24T11:23:13+02:002023/05/10|Categories: 12. stosunki radcy prawnego z samorządem|Tags: |

WO-15/22

TEZA: 1. Nie wykonanie przez radcę prawnego obowiązku nałożonego przez prawomocne orzeczenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, polegającego na przeproszeniu pokrzywdzonego, stanowi delikt dyscyplinarny określony w art. 61 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. 2. W przypadku [...]

WO-191/21

TEZA: Brak jest regulacji prawnych rangi ustawowej, jak i wewnętrznych przepisów samorządu radców prawnych, które zakazywałyby łączenia funkcji Wicedziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych z funkcją Wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Pełnomocnika Krajowej Rady Radców [...]

2023-05-08T14:38:57+02:002023/05/08|Categories: 12. stosunki radcy prawnego z samorządem|Tags: |

WO-181/21

TEZA: Wyjaśnianie, zwane również tłumaczeniem, jest zadaniem myślowym, które polega na wskazaniu racji dla stwierdzonego przez nas zdania. Innymi słowy, wyjaśnienie polega na odpowiedzi na pytanie «dlaczego tak jest jak stwierdziliśmy?» (w odróżnieniu od rozumowania [...]

WO-203/20

Teza: lekceważenie Rzecznika Dyscyplinarnego, niewłaściwe wykonywanie czynności zawodowych.   Brak reakcji obwinionego radcy prawnego na pisma Rzecznika Dyscyplinarnego, nierzetelne wykonywanie czynności zawodowych polegające na podjęciu się prowadzenia sprawy spadkowej po zmarłym obcokrajowcu bez posiadania wystarczającej [...]