Teza: lekceważenie Rzecznika Dyscyplinarnego, niewłaściwe wykonywanie czynności zawodowych.

 

Brak reakcji obwinionego radcy prawnego na pisma Rzecznika Dyscyplinarnego, nierzetelne wykonywanie czynności zawodowych polegające na podjęciu się prowadzenia sprawy spadkowej po zmarłym obcokrajowcu bez posiadania wystarczającej wiedzy, nie uzgodnienie wynagrodzenia przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej, nie informowanie klienta o przebiegu sprawy a po wypowiedzeniu pełnomocnictwa, nie wydanie dokumentów klientowi – to ciąg deliktów dyscyplinarnych, uzasadniających wymierzenie kar upomnienia i nagany.

 

 

WO-203_20.docx