Teza: nie wydanie paragonu z kasy fiskalnej przez radcę prawnego

Nie wydanie paragonu z kasy fiskalnej przez zobowiązanego do tego radcę prawnego stanowi delikt dyscyplinarny. Obowiązek wydawania paragonu spoczywa na każdej osobie (podatniku) prowadzącej ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

 

WO-186.18.docx