Teza: obowiązki informacyjne radcy prawnego

Zachowanie radcy prawnego polegające na zawieszaniu prowadzenia działalności gospodarczej i jej wznawianiu bez informowania o tym Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych nie stanowiło naruszenia obowiązków przewidzianych w art. 8 ust. 3 ustawy o radcach prawnych, gdyż przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności nie traci statusu osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 14a ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej obowiązującej w dacie czynów).

 

WO-180.18.docx