Teza: zakaz reformationis in peius

Opis czynu zawarty w orzeczeniu przypisującym radcy prawnemu winę musi odpowiadać kompletowi znamion przewinienia dyscyplinarnego. W przypadku zbyt ogólnego opisu czynu i wniesienia odwołania przez obwinionego, nie można dokonać konwalidacji opisu czynu w drugiej instancji poprzez jego konkretyzację, ze względu na zakazem reformationis in peius (art. 443 k.p.k.).

 

WO-187.18.docx