WO-182/18

Teza: uchylenie postanowienia o tymczasowym zawieszeniu radcy prawnego w czynnościach zawodowych. W przypadku uchylenia środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec radcy prawnego -  z powodu ustania przyczyny na podstawie której zastosowano tymczasowe zawieszenie radcy [...]