Teza: uchylenie postanowienia o tymczasowym zawieszeniu radcy prawnego w czynnościach zawodowych.

W przypadku uchylenia środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec radcy prawnego –  z powodu ustania przyczyny na podstawie której zastosowano tymczasowe zawieszenie radcy prawnego w czynnościach zawodowych, należy na podstawie art. 652 ust. 5 ustawy o radcach prawnych, uchylić postanowienie o zawieszeniu.

WO-182.18.docx