Postępowanie w sprawie zażalenia radcy prawnego na postanowienie o tymczasowym zawieszeniu w czynnościach zawodowych należy zawiesić – do czasu rozstrzygnięcia zażalenia w sprawie uchylenia tymczasowego aresztowania radcy prawnego.

 

WO-182.18.docx