tymczasowe zawieszenie radcy prawnego w czynnościach zawodowych

WO-171/18

Teza: tymczasowe zawieszenie radcy prawnego w czynnościach zawodowych. Uchylenie tymczasowego aresztowania radcy prawnego powoduje brak przesłanki zawieszenia obligatoryjnego z art. 652 ust. 2 ustawy o radcach prawnych. Jednakże Wyższy Sąd Dyscyplinarny z urzędu przeanalizował ewentualną [...]

WO-182/18

Postępowanie w sprawie zażalenia radcy prawnego na postanowienie o tymczasowym zawieszeniu w czynnościach zawodowych należy zawiesić - do czasu rozstrzygnięcia zażalenia w sprawie uchylenia tymczasowego aresztowania radcy prawnego.   WO-182.18.docx