Teza: tymczasowe zawieszenie radcy prawnego w czynnościach zawodowych.

Uchylenie tymczasowego aresztowania radcy prawnego powoduje brak przesłanki zawieszenia obligatoryjnego z art. 652 ust. 2 ustawy o radcach prawnych. Jednakże Wyższy Sąd Dyscyplinarny z urzędu przeanalizował ewentualną zmianę podstawy dalszego zawieszenia określoną w art. 652 ust. 1 ustawy o radcach prawnych.

WO-171.18.docx