naruszenie prawa do obrony

WO-204/19

Teza: naruszenie prawa do obrony Obwiniony, który przedłożył przed sądem wezwanie na rozprawę karną przed sądem powszechnym w charakterze świadka, usprawiedliwił należycie swoją nieobecność. Radca prawny - świadek nie miał wyboru, czy możliwości ustanowienia substytuta. [...]