Teza: naruszenie prawa do obrony

Przeprowadzeniu rozprawy dyscyplinarnej pod nieobecność ustanowionego obrońcy z wyboru, który nie został powiadomiony o terminie rozprawy,  stanowi naruszenie prawa obwinionego do obrony.

 

WO-190.18.docx