niewłaściwe wykonywanie czynności zawodowych przez radcę prawnego

WO-181/18

Teza: niewłaściwe wykonywanie czynności zawodowych przez radcę prawnego Czyny polegające na: nie poinformowaniu klienta o treści wyroku, skierowaniu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności oraz wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez radcę prawnego, nie będącego już [...]