Teza: niewłaściwe wykonywanie czynności zawodowych przez radcę prawnego

Czyny polegające na: nie poinformowaniu klienta o treści wyroku, skierowaniu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności oraz wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez radcę prawnego, nie będącego już pełnomocnikiem, uzależnienie wydania klientowi dokumentu od zapłaty należności – są deliktami dyscyplinarnymi.

 

WO-181.2018.docx (1)