przedawnienie dyscyplinarne

WO-188/18

Teza: przedawnienie dyscyplinarne Ustalenie czasu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego ma istotne znaczenie dla pociągnięcia radcy prawnego do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Jest ono ważnym składnikiem formułowania zarzutu popełnienia przewinienia i jest związane ze stosowaniem norm gwarancyjnych prawa dyscyplinarnego. [...]

2021-03-15T15:42:47+01:002019/03/19|Categories: 15. Przedawnienie|Tags: , |

WO-179/18

Teza: przedawnienie dyscyplinarne Ustalenie czasu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego ma istotne znaczenie dla pociągnięcia radcy prawnego do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Jest ono ważnym składnikiem formułowania zarzutu popełnienia przewinienia i jest związane ze stosowaniem norm gwarancyjnych prawa dyscyplinarnego. [...]

2021-03-15T15:42:57+01:002019/03/19|Categories: 15. Przedawnienie|Tags: , |

WO-191/18

Teza: przedawnienie dyscyplinarne Karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło pięć lat, a w przypadkach przewidzianych w art. 11 ust. 2 ustawy o radcach prawnych - trzy lata. W sprawie zachodzi więc [...]

2021-03-15T15:45:35+01:002019/02/27|Categories: 15. Przedawnienie|Tags: , |